سايت در حال به روزرساني می باشد

مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان مؤسسات فناور و دانش بنیان، واحد 210

شماره تماس شرکت:

051-35425580