5 تفاوت اساسی بین تدوین و جاری سازی استراتژیک

تاریخ انتشار : 1397/8/11

5 تفاوت اساسی بین تدوین و جاری سازی استراتژیک

  1. تدوین استراتژیک فرایندی ذهنی ، در صورتیکه اجرای استراتژیک فرایندی عملیاتی است.
  2. در تدوین استراتژیک بر اثربخشی ، اما در اجرای آن به کارایی تأکید می شود.
  3. تدوین مستلزم داشتن مهارت های تشخیصی، تحلیلی و ترکیبی است اما اجرای آن مستلزم داشتن مهارت های تعاملی و تخصیصی و پیگیری و سازماندهی است.
  4. تدوین استراتژیک تنها نیازمند ایجاد هماهنگی میان عده ای معدود و انگشت شمار است در حالی که دراجرای استراتژیک می بایست هماهنگی میان جمع زیادی از افراد صورت گیرد.
  5. تدوین استراتژیک معمولا بین 6 ماه تا یکسال به طول می انجامد در حالی که جاری سازی استراتژیک، دوره ای  حدودا یک سال تا 5 سال دارد.

 

 

 

 

 

 

در گاهنامه ما شرکت کنید


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید