حالت نمایش:  
links links links links links
 
 

دوره های آموزشی ویژه سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی

کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت )
محتوای دوره
200
توانمندسازی  مدیران ارشد
120
         -اصول و مبانی برنامه ریزی استراتژیک (برنامه ریزی راهبردی)
         -اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت عملکرد
         -اصول سرپرستی
         - مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی و مدیریت دارایی های نامشهود
         - مبانی و اصول مدیریت کیفیت
         - مدیریت تغییر و تحول سازمانی
         -اصول و تکنیکهای مدیریت زمان
         - اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت منابع انسانی
         -اصول و فنون مذاکره
         - مبانی و روشهای اندازه گیری عملیاتی و استراتژیک برای مدیران
         - سیستم اطلاعات مدیران ارشد (EIS)
         - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
         -  مبانی و اصول جاری سازی طرح تحول اداری
201
 
توانمندسازی مدیران پایه (سرپرستان)
 
120
         -اصول و مبانی مدیریت استراتژیک و تدوین نقشه استراتژیک واحد سازمانی
         -اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت عملکرد و اصول سرپرستی
             - تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
        - مبانی تصمیم سازی و تکنیکهای بهره گیری از مدلهای شبیه سازی تصمیم
        - مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
        -اصول و تکنیکهای مدیریت زمان و اصول و فنون مذاکره
        -  سیستمهای اطلاعاتی مدیران اجرایی
        - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
        - مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
        - نظام آراستگی صنعتی پیشرفته(SUPER-5S)
        - اصول و تکنیک های گزارش نویسی
202
 
 
 
 
 
توانمندسازی کارشناسان
 
100
        - تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
        - مبانی واصول مدیریت کیفیت و مبانی و روشهای اندازه گیری و پایش عملکرد
        -اصول و تکنیکهای مدیریت زمان و بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
        - مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
        - نظام آراستگی صنعتی پیشرفته(SUPER-5S)
        - اصول و تکنیک های گزارش نویسی
        -  معرفی نرم افزارهای مهندسی و کاربردهای آنها
        - آشنایی با ابزارهای کیفیت
        - تکنیکهای ارزیابی طرح های امکان سنجی فنی - اقتصادی
203
 
 
  
 
  
توانمندسازی کارمندان 
 
80
        - تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
        - مبانی و اصول مدیریت کیفیت
        - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری و اصول و تکنیکهای مدیریت زمان
        - نظام آراستگی صنعتی پیشرفته(SUPER-5S)
        - اصول و تکنیک های گزارش نویسی
        - آیین نگارش و مکاتبات اداری
        -اصول و فنون مذاکره با مشتریان / ارباب رجوع
        - معرفی کاربردهای نرم افزار Office در سیستمهای مالی، اداری و بازرگانی
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، دپارتمان آموزش یسنا پارس پاسخگو می باشند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 تماس حاصل فرمایید. یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: info@yesnapars.com ارسال نمایید.

دوره های آموزشی ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی

کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت )
محتوای دوره
401
توانمندسازی  مدیران ارشد صنایع
160
               -اصول و مبانی برنامه ریزی استراتژیک
               -اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت عملکرد
               -اصول سرپرستی
               - مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
               - مبانی و اصول مدیریت کیفیت
               - مدیریت تغییر و تحول سازمانی
               -اصول و تکنیکهای مدیریت زمان
               -اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت منابع انسانی  
               -اصول و فنون مذاکره
               -اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت بازاریابی و فروش
               - مبانی و روشهای اندازه گیری و پایش عملکرد
               - ابزارهای  تصمیم گیری عملیاتی و استراتژیک برای مدیران
               - سیستم اطلاعات مدیران ارشد (EIS)
               - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
               - مدیریت دارایی های نامشهود
               - آشنایی با قوانین کار، تجارت در حوزه صنعت
402
 
توانمندسازی مدیران اجرایی (میانی) صنایع
 
160
               -اصول و مبانی مدیریت استراتژیک و تدوین نقشه استراتژیک واحد سازمانی
               -اصول و مبانی استقرار نظام مدیریت عملکرد
               - تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
               - مبانی تصمیم سازی و تکنیکهای بهره گیری از مدلهای شبیه سازی تصمیم
               -اصول سرپرستی
               - مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
               - مبانی و اصول مدیریت کیفیت
               -اصول و تکنیکهای مدیریت زمان
       -اصول و فنون مذاکره
               - مبانی و روشهای اندازه گیری و پایش عملکرد
               - سیستمهای اطلاعاتی مدیران اجرایی
               - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
               - مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
               - نظام آراستگی صنعتی پیشرفته(SUPER-5S)
               -اصول و تکنیک های گزارش نویسی
403
 
توانمندسازی کارشناسان فنی صنایع
 
 120
               - تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
               - مبانی و اصول مدیریت کیفیت
               -اصول و تکنیکهای مدیریت زمان
               - مبانی و روشهای اندازه گیری و پایش عملکرد
               - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
               - مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
               - نظام آراستگی صنعتی پیشرفته(SUPER-5S)
               -اصول و تکنیک های گزارش نویسی
               - مترولوژی عمومی و مبانی اندازه گیری دقیق
               - معرفی نرم افزارهای مهندسی و کاربردهای آنها
               - آشنایی با ابزارهای کیفیت
               - تکنیکهای تهیه طرح های امکان سنجی فنی - اقتصادی
404
توانمندسازی کارشناسان مالی ، اداری و بازرگانی صنایع
 
120
               - تکنیکها و اصول بهبود سیستم ها، روشها و فرایندهای سازمانی
               - مبانی و اصول مدیریت کیفیت
               - اصول و تکنیکهای مدیریت زمان
               - مبانی و روشهای اندازه گیری و پایش عملکرد
               - بهره وری عملیاتی و ابزارهای ارتقاء بهره وری
               - نظام آراستگی صنعتی پیشرفته(SUPER-5S)
               -اصول و تکنیک های گزارش نویسی
               - آشنایی با قوانین کار، تجارت در حوزه صنعت
               -اصول و فنون مذاکره با مشتریان / ارباب رجوع
               - اصول حسابداری صنعتی
               - اصول حسابداری حقوق و دستمزد
               - اصول حسابداری فروش
               -  معرفی کاربردهای نرم افزار Office در سیستمهای مالی، اداری و بازرگانی
 در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، دپارتمان آموزش یسنا پارس پاسخگو می باشند. برای این منظور می توانید با تلفن: 6088212 3-051  تماس حاصل فرمایید. یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: info@yesnapars.com ارسال نمایید.

 
 

 
تعداد بازدید تاکنون:1144511
تعداد بازدید امروز:501
تعداد بازدید دیروز:4171
Membership تعداد اعضاي سايت: 15
Latest New User Latest: Cymbalta Ja Alkoholi
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 27
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 27
Onine Now Online Now:
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک