حالت نمایش:  
links links links links links
 
 

اهمیت و ضرورت تدوین برنامه استراتژیک

پیشرفت و توسعه‌ی سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، آگاهی از تحولات را ضروری ساخته است. نیاز به برنامه‌ریزی بر کسی پوشیده نیست. بی‌اعتمادی ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیش‌تر برنامه‌ریزی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. برنامه‌ریزی استراتژیک عوامل اساسی خطرآفرین محیطی را تحلیل می‌کند و برای رسیدن به هدف از کوتاه‌ترین راه ممکن، راه‌حل‌های مناسب ارایه می‌دهد. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی استراتژیک فرآیند تعیین اهداف سازمان و تصمیم‌گیری درباره‌ی طرح‌های جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است. با وجود اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک هنوز در بسیاری از سازمان‌ها تاثیر حیاتی آن در رسیدن به اهداف سازمان به خوبی درک نشده است و حتی در بعضی مواقع مدیران آن را یک امر تجملی و پرهزینه می‌دانند. به عقیده بعضی از اندیشمندان برنامه‌ریزی استراتژیک بیان‌گر قدرت خلاقیت مدیران و ساختن آینده است. به عبارت دیگر، مدیران از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک آینده‌سازی می‌کنند. به کار بردن برنامه‌ریزی استراتژیک، نیازمند همراهی سایر بخش‌ها هم‌چون R&D ، MIS و توسعه‌ی منابع انسانی است که خود تحولی در بهبود و توسعه‌ی سازمان به شمار می‌آید. به طور کلی و از عوامل مهم  ضرورت تدوین برنامه استراتژیک می توان به تغییر و تحولات فناورانه، اجتماعی و سیاسی، پیچیده شدن محیط خارجی سازمان، ارتباط گسترده و متعدد سازمان با محیط و وسعت  و گسترش اغلب برنامه ها و طویل المدت بودن آنها  را بر شمرد که باعث ضرورت و اجتناب نا پذیر بودن برنامه جامع شده است. سازمانها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر کار می کنند. سازمانها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر می توانند نسبت به محیط خود واکنش هایی متناسب نشان دهند. برنامه ریزی استراتژیک سازمان را با یک استراتژی واحد با استفاده از هدف های روشن هماهنگ می سازد.
برای طرح یک برنامه‌ریزی استراتژیک می‌توان سه گام اساسی را در نظر گرفت و بر اساس آن طرح استراتژیک را برنامه‌ریزی و اجرا کرد. این سه گام عبارت است از:
گام اول: جایگاه خود را به عنوان یک سازمان مشخص کنیم؛ (کجا هستیم؟)
گام دوم: برنامه‌ی ما برای آینده‌ی سازمان چیست؛ (به کجا می رویم؟)
گام سوم: برای رسیدن به هدف یک رویکرد بنا کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم.
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت‌های رقیب، بازارها، قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند «مدیریت استراتژیک» خواهد بود.

دستاوردهای تدوین برنامه استراتژیک

برنامه ريزي استراتژيك داراي مزاياي زيادي است كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
-         برنامه ريزي استراتژيك هدايت كننده مي باشد و جهت مسير فعاليتها و عمليات سازمان را مشخص ساخته و بعنوان راهنماي سازمان عمل مي نمايد
-           جهت گيري آينده ، اولويت ها را مشخص نمود و تصميمهاي امروز را در پرتو پيامدهاي آينده اتخاذ مي نمايد
-         نقش هماهنگ كننده بين برنامه هاي عملياتي سازمان را انجام مي دهد و اقدامات واحدهاي مختلف را در يك مسير قرار مي دهد
-         با اوضاع و شرايطي كه بسرعت دستخوش تغيير مي شوند به روش كارساز برخورد نموده و كار تيمي و تخصصي كارشناسي ايجاد مي نمايد
-         با نگرش بلند مدت به پيش بيني آينده مي پردازد  و ازاين رو اطلاعاتي را در خود دارد كه براي اقدامات دراز مدت مديران مفيد مي باشد
-         پيش بيني استراتژيك در سراسر واحدهاي سازماني از جمله كليه سيستمهاي اداري ميسر بوده و بجاي اينكه عملي مكانيكي باشد نقش محوري افراد ، گروهها و نفوذ فرهنگ سازماني  را به رسميت مي شناسد .
-         قبل از پيش آمدن مشكلات احتمالي از وقوع آنها خبر مي‌دهد.
-         به علاقمند شدن مديران به سازمان كمك مي‌كند.
-         تغييرات را مشخص كرده و شرايط عكس‌العمل در برابر تغييرات را فراهم مي‌كند.
-         هر نيازي را كه براي تعريف مجدد سازمان ضروري است تعيين مي‌كند.
-         براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بستر مناسب ايجاد مي‌كند.
-         به مديران كمك مي‌كند كه درك روشن‌تري از سازمان داشته باشند.
-         شناخت فرصتهاي بازارهاي آينده را آسان‌تر مي‌سازد.
-         ديدي هدفمند از مسائل مديريت ارائه مي‌دهد.
-         قالبي براي بازنگري اجراي برنامه و كنترل فعاليتها ارائه مي‌دهد.
-         به مديران كمك مي‌كند كه تا در راستاي اهداف تعيين شده تصميمات اساسي را اتخاذ كنند.
-         به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت‌هاي تعيين شده تخصيص مي‌دهد.
-         هماهنگي در اجراي تاكتيكهايي كه برنامه را به سرانجام مي‌رسانند بوجود مي‌آورد.
-         زمان و منابعي را كه بايد فداي تصحيح تصميمات نادرست و بدون ديد بلندمدت گردند، به حداقل مي‌رساند.
-         قالبي براي ارتباط داخلي بين كاركنان به وجود مي‌آورد.
-         ترتيب‌دهي اولويتها را در قالب زماني برنامه فراهم مي‌آورد.
-         مزيتي براي سازمان در مقابل رقيبان به دست مي‌دهد.
-         مبنايي براي تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث مي‌شود.
-         تفكر آينده‌نگر را تشويق مي‌كند.
-         براي داشتن يك روش هماهنگ، يكپارچه همراه با اشتياق لازم از سوي افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگيزش ايجاد مي‌كند.

خدمات یسنا پارس در تدوین برنامه استراتژیک سازمان ها

یسنا پارس به منظور تدوین برنامه استراتژیک سازمانها خدمات ذیل را ارائه می دهد:
-         بررسی سطح آمادگی استراتژیک سازمان
-         تشکیل کارگروه تدوین برنامه استراتژیک
-         آموزش مبانی مدیریت استراتژیک
-         تدوین ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان
-         تدوین اهداف کلان و بلند مدت
-         انجام تجزیه و تحلیل های محیط داخلی و خارجی سازمان
-         طراحی/ انتخاب چارچوب استراتژیک سازمان
-         تدوین استراتژی های سازمان
-         طبقه بندی استراتژی ها
-         تهیه نقشه استراتژیک سازمان
-         ارائه روشهای اجرایی کردن استراتژی
-         تدوین بودجه اجرای استراتژی ها
-         تدوین شاخص های ارزیابی همسویی استراتژیک در سازمان 

چرا خدمات مشاوره یسنا پارس متفاوت است؟

ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان جهت بهره برداری موفق از خدمات خریداری شده، از اهداف اساسی یسنا پارس می باشد. لذا جهت تحقق این هدف یسنا پارس خود را متعهد به اجرای مؤثر اقدامات ذیل می داند:
            -  تحلیل مستمر نیازهای مشتریان در حوزه مدیریت استراتژیک بر اساس روشها والگوهای معتبر علمی، قانونی و تکنولوژیکی توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت
           -  طراحی چارچوب های مدیریت استراتژیک بر اساس نیاز مشتریان و عدم وابستگی خدمات مشاوره به چارچوب خاص یا چارچرو های مرسوم
           -   ارائه ابزار اجرای استراتژیها با محصولات نرم افزاری متناسب با نیاز و اولویتهای مشتریان
          -    انعطاف پذیری بالای محصولات نرم افزاری جهت امکان بهره برداری در کسب و کارهای مختلف
          -   بهینه سازی و به روزآوری مستمر خدمات و محصولات بر اساس چارچوبهای معتبر بین المللی و تکنولوژی روز
          -    تعهد به اجرای منشور پشتیبانی یسنا پارس (دانلود منشور پشتیبانی یسنا پارس)
      -  ارائه قیمت رقابتی خدمات مشاوره، متناسب با نیاز و اولویت های مشتریان به منظور جلوگیری از رکود سرمایه گذاری مشتری
        -  تضمین کیفیت نرم افزار و ارائه تضمین مناسب به مشتریان در این رابطه و جبران خسارات احتمالی مشتریان

آیا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید؟

 

Description: C:\Users\zivari\Desktop\support\tel.png
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرح خدمات مشاوره، قیمت و شرایط همکاری، کارشناسان واحد فروش یسنا پارس پاسخگو هستند. برای این منظور می توانید با تلفن: 6088212 3-051 داخلی : 101 تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: sale@yesnapars.com ارسال نمایید.
در صورت نیاز بررسی راهکارهای تدوین برنامه استراتژیک در سازمان شما، تیم مشاوره یسنا پارس پاسخگو هستند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 داخلی : 111تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: consulting@yesnapars.com ارسال نمایید.
Description: C:\Users\zivari\Desktop\support\mouse.png
تکمیل فرم درخواست اطلاعات بیشتر

 

 
 

 
تعداد بازدید تاکنون:1144488
تعداد بازدید امروز:474
تعداد بازدید دیروز:4171
Membership تعداد اعضاي سايت: 15
Latest New User Latest: Cymbalta Ja Alkoholi
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 6
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 6
Onine Now Online Now:
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک