حالت نمایش:  
links links links links links
 
 

نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان

نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان

اهمیت و ضرورت استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

عملکرد کلی سازمان حاصل تجمیع عملکردهای سازمان در حوزه های مختلف می باشد. لذا می بایست توجه و نظارت ویژه ای در این حوزه شکل گیرد تا مدیران ارشد سازمان از همسویی عملکرد حوزه های محتلف در تحقق اهداف و استراتژی های سازمان اطمینان حاصل نموده و عارضه ها و مشکلاتی که در هر یک از حوزه ها  وجود دارد را به موقع شناسایی و جهت رفع آن تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند. هم اکنون در اکثر سازمانها، ارزیابی عملکرد سازمان به طور متمرکز انجام نمی شود و هر یک از حوزه ها مستقلاً گزارشی از عملکرد را ارائه می دهند. به طور مثال گزارشات مالی، فروش، نیروی انسانی، فنی و ... هر یک به طور مستقل ارائه می گردد و میزان موفقیت هر یک از این حوزه ها در تحقق اهداف سازمان شفاف نیست. لذا نیاز است مدیران عملکرد سازمان را به طور متوازن در کلیه ابعاد سنجیده و میزان تأثیر عملکرد هر یک از حوزه های سازمان را بر عملکرد کلی سازمان بدانند.. برخی از سازمانها نیز که به اهمیت این موضوع پی برده اند با رویکردی سنتی بر حوزه های مختلف سازمان نظارت می کنند که به دلایل ذیل، کارایی و اثربخشی مناسبی ندارد:
    -   عدم پوشش کلیه ابعاد عملکردی هر یک از حوزه های کلیدی سازمان
    -   عدم ارتباط دو سویه با اهداف و اولویت های سازمان
    -   بهره گیری از پرسشنامه های ارزیابی ثابت در تمامی ادوار ارزیابی که منطبق با تغییر و تحولات سازمان و استراتژی های به روز شده نیست
    -   عدم وجود تفاهم میان مدیران حوزه های مختلف و مدیران ارشد سازمان در خصوص عملکردهای مورد انتظار
   -    مبتنی بودن عملکرد هر حوزه بر اظهار نظر مدیران واحد مربوطه 
   -    پایین بودن دقت و اعتبار نتایج ارزیابی به دلیل عدم جمع آوری اطلاعات و مستندات عملکردی شهودی
   -   عدم امکان نظارت مستقیم بر نحوه اجرای فرایند ارزیابی و شناسایی مشکلات احتمالی رخ داده
  -  نامناسب بودن روش اعلام نتایج ارزیابی حوزه های مختلف و ناکارامدی روشهای ارائه و رسیدگی به اعتراضات آنها
   -   ناقص بودن گزارشات تحلیل و طبقه بندی نتایج ارزیابی به دلیل کارایی پایین روشهای جمع آوری اطلاعات 
  - عدم سیاست گذاری و ایجاد ارتباط مؤثر بین نتایج ارزیابی و سایر نظامها از قبیل مدیریت استراتژیک، بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت کیفیت، مدیریت بهره وری و ...
   -  عدم پیش بینی و اجرای فرایندهای پس از ارزیابی به منظور برنامه ریزی بهبود عملکرد سازمانی
  -  تمرکز بر رویکرد امتیازی به نتایج ارزیابی عملکرد حوزه ها به جای تمرکز بر اهداف پیش بینی شده و عملکرد واقع شده
لذا ضروری است تا سازمانها با نگاهی جدید، نظام سنتی "ارزیابی عملکرد" را به نظام نوین "مدیریت عملکرد" توسعه دهند تا ضمن جلوگیری از بروز عارضه های ذکر شده در نظام های ارزیابی عملکرد سنتی، اهداف هر یک از حوزه های کلیدی ساازمان با اهداف و استراتژی های سازمان همسو شده و چابکی سازمان در تحقق اهداف افزایش یابد. در این صورت دستیابی به تعالی سازمانی تسهیل و چشم انداز سازمان محقق خواهد شد.
اطلاعات بیشتر درباره نظام مدیریت عملکرد سازمان ....

دستاوردهای استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی

نظام مدیریت عملکرد سازمانی یکی از ابزارهایی است که برای کسب نتایج بهتر از فعالیتها و وظایف سازمان، از طریق فهم و مدیریت نمودن عملکرد در یک چارچوب توافقی از اهداف برنامه ریزی شده، استانداردها و نیازمندی های شایستگی افراد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اساسی مدیریت عملکرد ایجاد فرهنگی است که افراد و گروه ها بر مبنای آن مسئولیت بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار، مشارکت و مهارت های خود را به عهده می گیرند. لذا استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان تأثیر شگرفی بر بهبود عملکردهای مدیریتی سازمان گذاشته و کارایی هر حوزه سازمانی و کارایی کل سازمان را افزایش می دهد.
 
از مهمترین دستاوردهای استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمانی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-         مدیران مرتبط با هر یک از حوزه های کلیدی سازمان و مدیران ارشد دید مشترکی از اهداف و مأموریت های سازمان پیدا می کنند.
-         عملکرد های هر حوزه با عملکردهای سازمانی مورد انتظار همسو می گردد.
-         با اجرای مستمر چرخه مدیریت عملکرد، پیشرفت در راستای تحقق اهداف تضمین می گردد.
-         کارایی سرمایه های سازمانی را افزایش می دهد که در نهایت موجب افزایش کارایی سازمان خواهد شد.
-         نظام مدیریت عملکرد توسط مدیریت صف کنترل و هدایت می شود نه بوسیله بخش خاص یا دفاتر ارزیابی عملکرد.
-         تمرکز و توجه بیشتر به بهبود و برنامه ریزی عملکرد آینده شده تا عملکردهای گذشته.
-         ظرفیت ها و نقاط قوت واحدها را به طور مناسبی شناسایی تا در جهت رفع نقاط ضعف آنها به کار می رود.
-         عملکرد های مطلوب را بر اساس شاخص های مناسب شناسایی می کند نه صرفاً امتیاز.
-         رتبه بندی ها بر اساس سطح شایستگی و مشارکت واحدها در راستای تحقق اهداف سازمان صورت می گیرد.
-      نتایج عملکردی سازمان جهت استفاده کلیه حوزه های مدیریتی سازمان به طور شایسته ای فراهم می گردد. برخی از این حوزه ها که قابلیت بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد سازمان را دارند، عبارتند از: مدیریت استراتژیک، بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت کیفیت، مدیریت بهره وری، مدیریت لجستیک، مدیریت مالی، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت فروش، مدیریت تحول، مدیریت مشارکتی، مدیریت رفتار سازمانی و ...

معرفی محصول

نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی  تسما، ابزاری کارآمد برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات عملکرد سازمان می باشد. به کمک این بسته نرم افزاری مدیران قادر خواهند بود وضعیت عملکرد کلی سازمان را در اختیار داشته باشند.  نرم افزار جامع مدیریت عملکرد سازمانی قادر است نقاط قوت و ضعف  سازمان در کلیه ابعاد عملکردی شناسایی و تحلیل نموده و مدیران را در امر برنامه ریزی بهبود عملکرد پشتیبانی نماید.
 
این نرم افزار چرخه مدیریت عملکرد سازمان را از مرحله برنامه ریزی استراتژیک، مرحله ارزیابی عملکرد، نظام پاسخگویی در برابر عملکرد، تحلیل گزارشات عملکرد و در نهایت برنامه ریزی عملکرد بر اساس بازخورهای حاصل از تحلیل های عملکردی پشتیبانی می کند.
 
با استقرار این نرم افزار در سازمانها، مدیران نظارتی دقیق، جامع و یکپارچه بر کلیه حوزه های عملکردی خواهند داشت بدین نحو که ابتدا انحرافات و مشکلات سازمان را به موقع شناسایی نموده و سپس برنامه ریزی های لازم را جهت رفع مشکلات انجام داده و بر وضعیت پیشرفت برنامه های بهبود عملکرد نظارت می نمایند. نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی  تسما، شامل راهکارهای جامعی برای استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمانها می باشد.
اطلاعات بیشتر درباره نظام مدیریت عملکرد ....

قابلیت های محصول

           -   دارای داشبورد مدیریتی به منظور نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف سازمان
           -    امکان ایجاد پایگاه داده های عملکردی سازمان
           -    قابلیت اجرای فرایندهای ارزیابی بر اساس مدل ارزیابی 360 درجه
           -   اجرای فرایندهای ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان به صورت یکپارچه یا مستقل
           -    قابلیت شناسایی سریع انحرافات عملکردی سازمان
           -   قابلیت تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد و شناسایی عارضه های سازمانی
           -   قابلیت اجرای فرایند برنامه ریزی بهبود عملکرد در هر سطح سازمانی
           -   قابلیت اندازه گیری میزان تحقق اهداف عملکردی سازمان
           -  قابلیت شناسایی سریع انحرافات سازمان از مسیر اهداف
           -  قابلیت نظارت و کنترل نتایج اجرای برنامه های بهبود عملکرد
           -  قابلیت به روزآوری شاخصها و اهداف و مقایسه اثربخشی اهداف جدید با اهداف گذشته
           -  قابلیت ارتباط اهداف واحدها با اهداف کلی سازمان و تعیین میزان تأثیر تحقق اهداف واحد ها بر تحقق اهداف کلی سازمان
           -   قابلیت ایجاد سطح دسترسی به اطلاعات عملکردی مورد نیاز هر یک از مدیران سازمان
           -    قابلیت دریافت اطلاعات از فایل ها و بانک های اطلاعاتی
           -    قابلیت یکپارچه شدن و تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارهای سازمانی

مشخصات فنی نرم افزار

            -  زبان برنامه نویسی                                     ASP .Net 2013
            -   بانک اطلاعاتی                                             SQL Server 2012 SP1
            - قالب برنامه نویسی                                     .Net Framework 4.5
            - سطح امنیتی                                              OWASP ASVS 1A+
            - ابزار طراحی وب                                         Telerik 2012
            - سرعت بارگذاری صفحات                            Max 5 Sec

محصولات مرتبط

        -  نرم افزار مدیریت عملکرد واحدهای سازمانی
        -  نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان
        -  نرم افزار مدیریت عملکرد پیمانکاران و تأمین کنندگان

چگونه یسنا پارس به شما کمک می کند؟

به منظور استقرار موفق نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی شرکت یسنا پارس آمادگی دارد با تشکیل تیم های کاری چند تخصصه، خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه نماید. برخی از خدمات قابل ارائه در این خصوص عبارتند از:
 
           -  آماده سازی بستر سخت افزاری و راه اندازی سرور
           -  آماده سازی بستر شبکه جهت بهره برداری از نرم افزار به صورت اینترنتی یا اینترانتی
           -  انجام تمهیدات امنیتی مورد نیاز روی سرور و شبکه
           -  انجام تمهیدات لازم جهت افزایش سرعت در بهره برداری از نرم افزار
           -  نصب نرم افزار به صورت حضوری یا از طریق ارتباط از راه دور
           - آماده سازی نرم افزار جهت بهره برداری با توجه به اطلاعات سازمانی با تعریف و انجام تنظیمات فرایندهای مدیریت عملکرد
           - انجام تنظیمات مورد نیاز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز نرم افزار از بانک های اطلاعاتی به صورت آفلاین و آنلاین
         - ارائه آموزش های مورد نیاز کاربری نرم افزار در قالب کارگاه های آموزشی بر اساس نوع کاربریها(مدیر سیستم، مسئول ارزیابی، تیم ارزیابی، ارزیابی کنندگان، ارزیابی شوندگان، افراد بهره برداری کننده از نتایج ارزیابی)
           - ارائه خدمات مشاوره به منظور بومی سازی فرایندهای مدیریت عملکرد سازمان (اطلاعات بیشتر در خصوص شرح خدمات مشاوره... )
           -  پشتیبانی کاربران در حین اجرای فرایندهای مدیریت عملکرد و ارائه راهنمایی های لازم به آنها
           - همکاری در تهیه و ارائه گزارشات ارزیابی به بهره برداران تعیین شده
           - انتقال نتایج ارزیابی و اطلاعات تولید شده در نرم افزار به سایر بانک های اطلاعاتی و نرم افزارها جهت بهره برداری های مورد نیاز سازمان

چرا محصولات یسنا پارس متفاوت است؟

ایجاد اعتماد و اطمینان مشتریان جهت بهره برداری موفق از محصولات و خدمات خریداری شده، از اهداف اساسی یسنا پارس می باشد. لذا جهت تحقق این هدف یسنا پارس خود را متعهد به اجرای مؤثر اقدامات ذیل می داند:
              -  تحلیل مستمر نیازهای مشتریان در حوزه مدیریت عملکرد بر اساس روشها والگوهای معتبر علمی، قانونی و تکنولوژیکی توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت
             -  طراحی چارچوب های مدیریت عملکرد بر اساس نیاز مشتریان و عدم وابستگی محصولات به چارچوب خاص
             -    تولید و سفارشی سازی محصولات نرم افزاری متناسب با نیاز و اولویتهای مشتریان
             -    انعطاف پذیری بالای محصولات نرم افزاری جهت امکان بهره برداری در کسب و کارهای مختلف
             -     بهینه سازی و به روزآوری مستمر محصولات بر اساس چارچوبهای معتبر بین المللی و تکنولوژی روز
            -     ایجاد امکان ارتباط با سایر نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی مشتری جهت دریافت یا ارسال اطلاعات مورد نیاز در راستای یکپارچه سازی محصولات یسنا پارس با سایر نرم افزارهای سازمان
             -     تعهد به اجرای منشور پشتیبانی یسنا پارس (دانلود منشور پشتیبانی یسنا پارس)
            -  ارائه قیمت رقابتی محصولات، متناسب با نیاز و اولویت های مشتریان به منظور جلوگیری از رکود سرمایه گذاری مشتری
         - تضمین کیفیت نرم افزار و ارائه تضمین مناسب به مشتریان در این رابطه و جبران خسارات احتمالی مشتریان

آیا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید؟


در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فنی، قیمت و شرایط خرید نرم افزار، کارشناسان واحد فروش یسنا پارس پاسخگو هستند. برای این منظور می توانید با تلفن : 36088212-051 داخلی :  113 (واحد فروش یسنا پارس) تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: saleyesna.113@gmail.com ارسال نمایید.
در صورت نیاز بررسی راهکارهای بهره برداری از نرم افزار در سازمان شما، تیم مشاوره یسنا پارس پاسخگو هستند. برای این منظور می توانید با تلفن: 36088212-051 داخلی :  111(واحد مشاوره یسنا پارس) تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر: 36088832-051 یا پست الکترونیکی: consulting@yesnapars.com ارسال نمایید.

تکمیل فرم درخواست اطلاعات بیشتر

 

 
 

 
تعداد بازدید تاکنون:1144501
تعداد بازدید امروز:489
تعداد بازدید دیروز:4171
Membership تعداد اعضاي سايت: 15
Latest New User Latest: Cymbalta Ja Alkoholi
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 27
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 27
Onine Now Online Now:
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک