امروز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading

رویدادهای یسنا پارس

وبینار آموزشی شیوه‌های تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد
وبینار آموزشی شیوه‌های تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد
ادامه مطلب
بازدید آقای حسینی نیا ریاست سازمان فنی حرفه‌ای کشور و همراهان از شرکت یسنا پارس
بازدید آقای حسینی نیا ریاست سازمان فنی حرفه‌ای کشور و همراهان از شرکت یسنا پارس
ادامه مطلب
برگزاری وبینار آموزشی شیوه مستندسازی شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی دوره ارزیابی 1400 در سطح ملی و استانی 
برگزاری وبینار آموزشی شیوه مستندسازی شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی دوره ارزیابی 1400 در سطح ملی و استانی 
ادامه مطلب
ثبت‌نام وبینار آموزشی  شیوه مستندسازی شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی دوره ارزیابی 1400 در سطح ملی و استانی
ثبت‌نام وبینار آموزشی شیوه مستندسازی شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی دوره ارزیابی 1400 در سطح ملی و استانی
ادامه مطلب
برگزاری وبینار آموزشی رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد
برگزاری وبینار آموزشی رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد
ادامه مطلب
انتخاب مدیر عامل شرکت یسنا پارس در جشنواره چیستا
انتخاب مدیر عامل شرکت یسنا پارس در جشنواره چیستا
ادامه مطلب
وبینار رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد
وبینار رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد
ادامه مطلب
رضایت مخاطبان از وبینار ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد
رضایت مخاطبان از وبینار ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد
ادامه مطلب
برگزاری وبینار ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد
برگزاری وبینار ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد
ادامه مطلب
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات