امروز سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)

معرفی


تعریف سلامت اداری

سـلامت بـه معنـی عدم بیمـاری و نارسـایی در یک موجود زنده اسـت. بـروز یـک بیمـاری جـدی ممکـن اسـت بـه آسیب دیدگی جبران ناپذیر موجود زنـده، یـا حتـی مـرگ آن منتهـی شود.

سازمان سالم جایی است که افراد باعلاقه به محل کارشان می‌آیند و به کارکردن دراین محل افتخار می‌کنند. افراد می‌خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر باشند. در این‌گونه سازمان‌ها، کارمندان متعهد و وظیفه‌شناس بوده و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند.

سلامت اداری، وضعیتی است که همه عوامل سازمان قابلیت تأمین اهداف آن را به طور مطلوب داشته باشند و می‌توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام برای رفع آن‌ها لحاظ کنند. مساله مهم در زمینه مفهوم فساد و سلامت اداری این است که اداره سالم و دور از فساد، دستیابی به اهداف سازمان‌ها را تا حد زیادی تضمین می‌کند و این امر به نوبه خود باعث پیشرفت کل جامعه می‌گردد و تاثیرات مثبت بسیاری به همراه دارد.

سلامت اداری از منظر مفهومی و کارکردی

سازمان‌های سـالم قـادر بـه تـصمیم‌سـازی و تـصمیم‌گیری‌های درست، بجا و مناسب هستند و در ارائـه خـدمات، کارامـد و اثربخش عمل می‌کنند. برای اصلاح سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی و خصوصی باید روش‌های قدیمی را کنار نهاد و نگرش تازه‌ای به کسب و کار برای بوجود آوردن محصول و یا خدمت سازمان در جهت ارزش مورد نظر کسب کرد، یعنی از خود این سوال را بپرسیم که اگر  من امروز با توجه دانسته‌ها  و تکنولوژی‌های فعلی این سازمان را بسازم چگونه به نظر می‌رسید؟ این امر با شناسایی فرایندهای حساس و گلوگاه‌های فساد نهفته در آن‌ها از طریق مهندسی مجدد فرایندها(BPR)، تفکر دوباره و اصولی درباره فرایندها و طراحی مجدد و ریشه‌ای آن‌ها به منظور  دستیابی به اصلاحات چشمگیر در راستای استقرار نظام مدیریت سلامت اداری امکان‌پذیر خواهد بود. 

غایت نظام‌های سلامت اداری در چیست؟

استقرار نظام سلامت اداری به وضعیتی  اطلاق می‌شود که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشد و بتوانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی  و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن‌ها لحاظ نمایند

عوامل تاثیر گذار بر سلامت اداری

به منظور ارائه راهکارها و برنامه‌های عملیاتی ارتقاء سلامت نظام اداری در راستای انجام اصلاحات باید عوامل تاثیرگذار بر سلامت اداری را از دو بعد درون و برون سازمانی بررسی کنیم.

سلامت اداری

 

چگونه می‌توان سلامت اداری را تضمین کرد و اصولاً تخلفات اداری چه زمانی شکل می‌گیرد؟

رسم غلط، عرف ناشایست اداری، ناآگاهی کارکنان و بیکاری پنهان آن‌ها در سازمان به عنوان برخی از عوامل بروز تخلفات اداری است و برای رفع این معضل به مسائلی همچون اطلاع رسانی شفاف، ارشاد و راهنمایی و آموزش مؤثر کارکنان توجه دارد.

برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/12/20 بنا به پیشنهاد شماره 16/8/ک مورخ 1382/2/16 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق "برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" را به شرح زیر تصویب نمود:

  • شفاف‌سازی انجام امور و فعالیت‌ها و افزایش پاسخگویی
  • افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع
  • برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها
  • بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی
  • بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان
  • تقویت مشارکت و فعالیت بخش‌های غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور
  • تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و عمومی.

سلامت اداری

مشکلات نظام اداری

امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش‌های عمده آن است.

مشکلات نظام اداری را با توجه به اجزای آن می‌توان در پنج بخش دسته بندی کرد که عمده‌ترین مشکلات، مربوط به بخش مدیریت منابع انسانی است.

سلامت اداری

 

دستاوردهای استقرار نظام مدیریت سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور

 

سلامت اداری

دستاوردها

خدمات ما

ما در شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس با تکیه بر تخصص و توانمندی در زمینه اجرا و مشاوره پروژه‌های مدیریتی و دانش و تجربه در حوزه نظام مدیریت سلامت اداری همراه شما هستیم تا دغدغه‌ها و چالش‌های این نظام را با راهکارهای عملیاتی مبتنی بر فناوری و استراتژی‌های مدیریتی حل کنیم و شما را در راستای رسیدن به سازمانی سالم و به دور از فساد یاری نماییم.

سلامت اداری

راهکار مدیریت سلامت اداری یسنا پارس

شرکت یسنا پارس به منظور عملیاتی نمودن فرایند استقرار نظام سلامت اداری با بررسی و تحیلی نیازمندی‌ها توسط مشاوران و کارشناسان فنی خبره به ارائه و ترکیب خدمات مختلف در زمینه‌های مشاوره، تولیدمحتوا، آموزش، نرم‌افزار و راهبری فرایندهای سلامت اداری می‌پردازد.

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره در حوزه مدیریت سلامت اداری خدمتی است که با شناسایی فرایندهای حساس و گلوگاه‌های فساد نهفته در آن‌ها از طریق مهندسی مجدد فرایندها (BPR)، شناسایی امضاهای حساس و تدوین برنامه‌های ارتقاء سلامت اداری به سازمان­‌ها کمک می­‌کند تا با هدایت منابع موجود به نحوی موثر و کارا به اهداف منحصر به فرد خود در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گام بردارند.

خدمات تولید محتوا

تولید محتوای نظام مدیریت سلامت اداری به عنوان پیش نیاز کلیه اقدامات اجرایی استقرار این نظام شامل  تدوین اهداف نظام، طراحی مدل استقرار، طراحی مدل ارزیابی، تدوین شاخص‌های سلامت اداری، تدوین برنامه‌های ارتقای سلامت اداری، تدوین فرایندهای سلامت اداری، طراحی ساختار سیاست‌گذاری و اجرایی نظام مدیریت سلامت اداری، تدوین شرح وظایف عوامل اجرایی نظام، تدوین نظامنامه مدیریت سلامت اداری و ... می‌باشد. این محتوا توسط تیم مشاوره شرکت به گونه‌ای تولید خواهد شد که قادر باشد ارتباط مؤثر با سایر فرایندهای سازمانی را برقرار کند.

خدمات آموزش

در این مرحله طی یک سمینار آموزشی اصول و مبانی مدیریت سلامت اداری به مدیران ارشد، مدیران و کارکنان مربوطه آموزش داده می‌شود. در  این سمینار آموزشی اهداف، کاربردها و مزیت‌های استقرار نظام مدیریت سلامت اداری، اهداف و کارکردهای نظام مدیریت سلامت اداری در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان تشریح شده و نحوه اجرای هر یک از فرایندهای مدیریت سلامت اداری آموزش داده می‌شود.

 خدمات نرم‌افزاری

تحقق اهدافی که سازمان در استقرار نظام مدیریت سلامت اداری به دنبال آن است، تا حد بسیار زیادی وابسته به انتخاب نرم‌افزاری مناسب و منعطف است که به کمک آن بتوان هر یک از فرایندهای اصلی و فرعی این سیستم را مکانیزه نمود. بهره‌برداری از نرم‌افزار موجب خواهد شد که گردآوری داده‌های عملکردی در حوزه سلامت اداری تسهیل شده و امکان کنترل دقیق وضعیت اجرای فرایندهای مدیریت سلامت اداری فراهم گردد. از جمله موضوعاتی که در این نرم‌افزار می‌توان عملیاتی نمود، تعریف و ارزیابی شاخص‌های سلامت اداری، تعریف و پایش وضعیت برنامه‌های ارتقاء سلامت اداری می‌باشد.

نرم افزار مدیریت عملکرد

راهبری

اجرای موفق یک پروژه در گرو ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عناصر دخیل در پروژه است. تعریف یک ارتباط کاری صحیح با تیم پیاده‌سازی نرم‌افزار یک اقدام کلیدی و استراتژیک است. راهبری برنامه‌های ارتقاء سلامت اداری شامل پاسخگویی به کلیه عوامل اجرایی جهت راهنمایی و رفع اشکالات، به روز رسانی قابلیت‌های نرم‌افزاری در طی مدت قرارداد، ارائه خدمات نرم‌افزاری، مرمت و بازسازی یا نصب مجدد نرم‌افزار در صورت بروز اشکالات فنی، آموزش راهبری نرم‌افزار به کاربران و پشتیبانی فنی نرم‌افزار مدیریت عملکرد تسما می‌باشد.

شیوه‌های مشاوره

ما در دپارتمان مشاوره مدیریت یسناپارس، برآنیم تا بهترین راهکارهای مدیریتی مورد نیاز شما را با شیوه‌های متناسب ارائه نماییم تا بتوانید نظام مدیریت استراتژیک را به صورت اصولی در سازمان‌تان مستقر نمایید و در نهایت از مزایای استقرار این سیستم بهره‌مند شوید.

 برنامه‌ریزی ما برای ارائۀ خدمات مشاورۀ استقرار نظام مدیریت استراتژیک به دو روش ذیل پایه‌ریزی شده‌اند:

مشاوره به صورت منتورینگ (مربی‌گری):

در این روش ارائه خدمات مشاوره به نحوی است که بتوانید با شناخت کامل و علمی از موضوع و استفاده از دانش و تجربیات و توصیه‌های تیم مشاور به صورت جلسات حضوری، آنلاین و تلفنی و بهره‌گیری از مستندات آموزشی مانند کتاب، جزوه، ویدئو و ... مراحل و گام‌های استقرار نظام مذکور را در سازمان‌تان اجرا نمایید.

مشاور و مجری(تولید محتوا):

در این روش ارائه خدمات مشاوره با محوریت تولید محتوای بومی و متناسب با نیاز شما توسط تیم مشاوره انجام می‌شود و پس از آن تیم مشاور با همکاری شما، کلیه اقدامات متناسب با محتوای تولید شده را جهت جاری‌سازی سیستم تا رسیدن به نتیجه مطلوب برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید. خروجی این بخش استقرار نظام مکانیزه مدیریت استراتژیک خواهد بود که بهترین رویکرد برای مواجه با تغییرات محیطی و ریسک‌های بالقوه در فضای کسب و کار شماست.

 

 

فرم درخواست

در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات تیم مشاوره یسنا پارس در استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان لطفاً با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن از طریق فرم ذیل، درخواست خود را ثبت نموده تا متعاقب آن کارشناسان ما پیشنهاد شرکت را متناسب با نیاز شما تهیه و ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تدوین و استانداردسازی شاخص­های ارزیابی


مطالب مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه ما

اگر می‌خواهید از آخرین مقالات و اخبار شرکت یسناپارس باخبر شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمائید و عضویت در خبرنامه را کلیک نمائید.

عضویت
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات