امروز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading

معرفی

مدیریت استراتژیک سازمان‌ها را به سوی تحقق چشم‌انداز و اهدافشان هدایت می‌کند. با این توصیف برای اینکه سازمانی قادر باشد منابع، امکانات، توان و استعدادهای خود را به طور شایسته‌ای به کار بگیرد، بهترین راهکار استقرار نظام مدیریت استراتژیک خواهد بود. سیستم مدیریت استراتژیک به طور فراگیر ارتباط بالاترین و پایین‌ترین سطوح سازمانی را برقرار می‌کند و در این میان به طور مؤثری انحرافات و عارضه‌هایی که موجب می‌شود سازمان از مسیر پیش‌بینی شده خارج شود را شناسایی می‌کند.

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما ابزاری در اختیار مدیران قرار خواهد داد که پس از تعریف اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود در یک دوره زمانی معین، امکان پایش میزان پیشرفت برنامه‌ها، میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده و نتایج و دستاوردهای حاصله فراهم گردد.

به عبارت دیگر در نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  ابتدا مدیران ارشد اهداف و انتظارات خود در دوره زمانی معینی را اعلام می‌نمایند سپس لایه‌های مدیریتی و اجرایی پایین‌تر سازمان، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف مورد انتظار را برنامه‌ریزی می‌نماید. پس از آن با ثبت داده‌ها و مستندات و گزارشات اجرای فعالیت‌ها توسط مجریان تعیین شده، امکان پایش وضعیت برنامه‌های عملیاتی (پروژه‌ها) و میزان تحقق اهداف فراهم خواهد شد.

علاوه بر این توسط  نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما، مدیران قادر خواهئد بود بودجه مورد نیاز تحقق اهداف را به درستی برآورد نموده و بر وضعیت هزینه‌های انجام شده  در برنامه‌های  عملیاتی و پروژه‌های سازمان نظارت داشته باشند. این نرم‌افزار بدون هیچ‌گونه محدودیتی امکان عملیاتی نمودن کلیه برنامه‌های استراتژیک تدوین شده با مدل‌های علمی و مرسوم را دارد.

با استقرار نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما امکان کنترل کامل پروژه‌های سازمانی فراهم شده و از اتلاف منابع و زمان به طور چشم‌گیری پیش‌گیری خواهد شد.

                                                           

کاربردها

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  ابزاری کاربردی جهت جاری‌سازی برنامه استراتژیک سازمان شما می‌باشد. در این نرم‌افزار به سادگی می‌توان وضعیت تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه استراتژیک را با پایش وضعیت برنامه‌های عملیاتی قابل انجام ذیل هر هدف برآورد نمود و در کوتاه‌ترین زمان، انحرافات عملکردی، زمانی، هزینه‌ای  و ... را شناسایی نمود. این نرم‌افزار محدود به ماهیت کسب و کار سازمان‌ها نیست و همچنین محدود به مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نمی‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید:

 • پایش و جاری‌سازی برنامه استراتژیک سازمان را با ارزیابی شاخص‌ها و سنجش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی با استفاده از مدل‌های علمی نظیر مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) و ... عملیاتی نمایید.
 • برنامه‌ریزی بودجه سازمان را بر اساس شناسایی هزینه‌های برنامه‌های عملیاتی انجام دهید.
 • میزان تحقق هریک از اهداف سازمان را بر اساس پیشرفت برنامه‌های عملیاتی ذیل آن برآورد نمایید.
 • میزان انحراف زمانی فعالیت‌های قابل انجام هر یک از برنامه‌های عملیاتی را نسبت به زمان شروع و پایان پیش‌بینی شده، محاسبه نمایید.
 •  میزان انحراف بودجه برنامه‌های عملیاتی را با توجه به هزینه‌های انجام شده در هر برنامه در سرفصل‌های تعیین شده تعیین نمایید.
 • سوابق مستندات و گزارشات پروژه‌ها را نگهداری و به سادگی به آن دسترسی داشته باشید.
 • به عملکرد مدیران پروژه‌ها، ناظرین و مجریان فعالیت‌ها در اجرای برنامه‌های عملیاتی نظارت داشته باشید.

                                                            
 

شیوه کارکرد

در نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما، پس از تنظیم افق زمانی برنامه استراتژیک می‌توانید درخت اهداف سازمانی را تعریف نموده، و در مرحله بعد کلیه برنامه‌های عملیاتی (پروژه‌ها) سازمان‌تان را به اهداف برنامه‌ی استراتژیک مربوطه ارتباط دهید. سپس هر یک از مجریان فعالیت‌های اجرایی می‌توانند پس از ورود به سامانه و بر اساس تنظیمات اعمال شده، فعالیت‌های قابل انجام خود را مشاهده نموده و وضعیت پیشرفت اجرای آن، گزارشات و مستندات اجرایی تهیه شده را در دوره‌های زمانی تعیین شده یا به طور مستمر ثبت نمایند.

شما می‌توانید به ازای فعالیت‌های ذیل هر برنامه عملیاتی، زمان شروع و پایان واقعی، درصد پیشرف اجرا، هزینه‌های انجام شده، مستندات و اطلاعات مربوط به اجرا را در نرم‌افزار ثبت نمایید تا امکان بررسی درصد پیشرفت برنامه‌ها و کیفیت اجرای فعالیت‌ها، میزان انحراف زمانی و مالی، میزان تحقق اهداف مرتبط با برنامه‌ها و ... توسط مدیران از طریق محیط گزارشات نرم‌افزار فراهم گردد.

دیاگرام عملیات نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما مطابق شکل ذیل می‌باشد:

مدیریت استراتژیک

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که شما می‌توانید در بخش قابلیت‌ها با آن آشنا شوید. 

                                               

قابلیت‌ها

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که با توجه به نیاز سازمان‌ها به صورت نسخه پایه و نسخه پیشرفته  عرضه شده است.  به نحوی که می‌توانید با صرف کمترین زمان تمامی توقعات و نیازهای خود را در هر لحظه جهت پایش و نظارت بر برنامه استراتژیک سازمان‌تان پوشش دهید. قابلیت‌های کلیدی هر یک از نسخه‌ها مطابق جدول ذیل است:

توضیح:

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما با نرم‌افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما به صورت یکپارچه قابل بهره‌برداری است. در این صورت مشتریان قادر خواهند بود تا به طور هم‌زمان وضعیت جاری‌سازی استراتژیک سازمان خود را با ارزیابی‌ها و امور نظارتی پیش‌بینی انجام داده و به طور دقیق‌تر علل عدم تحقق اهداف را بررسی و مشکلات و موانع مربوطه را شناسایی نمایند.

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما

نسخه پایه

نسخه پیشرفته

تعریف درخت اهداف سازمانی(اهداف کلان/ اهداف خرد و ...)

*

*

تعیین وزن(درجه اهمیت) اهداف نسبت به یکدیگر

-

-

تخصیص یک یا چند برنامه عملیاتی/ پروژه به هر هدف

*

*

تعریف فعالیت‌های اجرایی ذیل هر برنامه عملیاتی/ پروژه با

امکان فازبندی در چند سطح با تعریف زیر فعالیت‌ها

 

 

تعریف سرفصل بودجه هر برنامه عملیاتی/ پروژه به طور مستقل

-

*

تعریف برنامه زمان‌بندی هر برنامه عملیاتی/ پروژه

*

*

تعریف روابط پیش نیازی و وزن فعالیت‌ها به ازای هر برنامه عملیاتی/پروژه

*

*

تعریف شاخص‌های ارزیابی نتایج هر برنامه عملیاتی و استانداردهای تحقق آن

-

*

ایجاد میز کار به ازای مدیران پروژه و مجریان فعالیت‌ها

*

*

دریافت گزارش تحقق اهداف سازمانی/ اهداف استراتژیک

*

*

دریافت گزارش وضعیت پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی/ پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش انحراف زمانی برنامه‌های عملیاتی/پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش عملکرد مدیران پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش عملکرد مجریان فعالیت‌ها

*

*

دریافت گزارش انحراف بودجه برنامه‌های عملیاتی/ پروژه‌ها

-

*

دریافت گزارش وضعیت شاخص‌های ذیل برنامه‌های عملیاتی

-

*

تعریف سرفصل بودجه هر برنامه عملیاتی/ پروژه به طور مستقل

-

*

تعریف برنامه زمانبندی هر برنامه عملیاتی/ پروژه

*

*

تعریف روابط پیش نیازی و وزن فعالیت‌ها به ازای هر برنامه عملیاتی/پروژه

*

*

تعریف شاخص‌های ارزیابی نتایج هر برنامه عملیاتی و استانداردهای تحقق آن

-

*

ایجاد میز کار به ازای مدیران پروژه و مجریان فعالیت‌ها

*

*

دریافت گزارش تحقق اهداف سازمانی/ اهداف استراتژیک

*

*

دریافت گزارش وضعیت پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی/ پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش انحراف زمانی برنامه‌های عملیاتی/پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش عملکرد مدیران پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش عملکرد مجریان فعالیت‌ها

*

*

دریافت گزارش انحراف بودجه برنامه‌های عملیاتی/ پروژه‌ها

-

*

دریافت گزارش وضعیت شاخص‌های ذیل برنامه‌های عملیاتی

-

*

 

                                       

شیوه‌های خرید

ما در شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس جهت سهولت در بهره‌مندی از نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما حالت‌های مختلف برای خرید شما در نظر گرفته‌ایم که عبارتند از:

خرید نسخه نرم‌افزار:

در این حالت شما با خرید نرم‌افزار می‌توانید با نصب آن بر روی سرور فیزیکی یا مجازی بهره‌برداری نا محدود از نرم‌افزار داشته باشید. از مزایای خرید نسخه ماژول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • امکان استفاده از سرور اختصاصی سازمان
 • بهره‌مندی از پشتیبانی یک ساله رایگان
 • امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران

خرید نرم‌افزار به صورت بهره‌برداری زمانی:

در این حالت بهره‌برداری از نرم‌افزار بر روی سرور استیجاری یا سرویس ابری و در بازه زمانی مشخص و با تعداد کاربران معین امکان‌پذیر می‌باشد. از مزایای بهره‌برداری زمانی از نرم‌افزار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • مبلغ سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز سازمان
 • مبلغ کمتر از شیوه خرید نسخه نرم‌افزار (کمتر از 20 درصد حالت خرید نسخه نرم‌افزار)
 • عدم نیاز به تهیه سرور و صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و پشتیبانی سرور
 • راه‌اندازی سریع‌تر نرم‌افزار
 • پشتیبانی رایگان در طول مدت بهره‌برداری از نرم‌افزار

                                       

در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات تیم مشاوره یسنا پارس در استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان لطفاً با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن از طریق فرم ذیل، درخواست خود را ثبت نموده تا متعاقب آن کارشناسان ما پیشنهاد شرکت را متناسب با نیاز شما تهیه و ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تدوین و استانداردسازی شاخص­های ارزیابی


زمان پیشنهادی جلسه معرفی نرم‌افزار

مطالب مرتبط

تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات