امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)

معرفی

ویدئو معرفی نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما

نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما

مدیریت استراتژیک سازمان‌ها را به سوی تحقق چشم‌انداز و اهدافشان هدایت می‌کند. با این توصیف برای اینکه سازمانی قادر باشد منابع، امکانات، توان و استعدادهای خود را به طور شایسته‌ای به کار بگیرد، بهترین راهکار استقرار نظام این نظام خواهد بود. سیستم مدیریت استراتژیک به طور فراگیر ارتباط بالاترین و پایین‌ترین سطوح سازمانی را برقرار می‌کند و در این میان به طور مؤثری انحرافات و عارضه‌هایی که موجب می‌شود سازمان از مسیر پیش‌بینی شده خارج شود را شناسایی می‌کند.

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما ابزاری در اختیار مدیران قرار خواهد داد که پس از تعریف اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود در یک دوره زمانی معین، امکان پایش میزان پیشرفت برنامه‌ها، میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده و نتایج و دستاوردهای حاصله فراهم گردد.

به عبارت دیگر در این نرم افزار ابتدا مدیران ارشد اهداف و انتظارات خود در دوره زمانی معینی را اعلام می‌نمایند سپس لایه‌های مدیریتی و اجرایی پایین‌تر سازمان، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف مورد انتظار را برنامه‌ریزی می‌نماید. پس از آن با ثبت داده‌ها و مستندات و گزارشات اجرای فعالیت‌ها توسط مجریان تعیین شده، امکان پایش وضعیت برنامه‌های عملیاتی (پروژه‌ها) و میزان تحقق اهداف فراهم خواهد شد.

علاوه بر این توسط  نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما، مدیران قادر خواهئد بود بودجه مورد نیاز تحقق اهداف را به درستی برآورد نموده و بر وضعیت هزینه‌های انجام شده  در برنامه‌های  عملیاتی و پروژه‌های سازمان نظارت داشته باشند. این نرم‌افزار بدون هیچ‌گونه محدودیتی امکان عملیاتی نمودن کلیه برنامه‌های استراتژیک تدوین شده با مدل‌های علمی و مرسوم را دارد. با استقرار این نرم‌افزار امکان کنترل کامل پروژه‌های سازمانی فراهم شده و از اتلاف منابع و زمان به طور چشم‌گیری پیش‌گیری خواهد شد.

موجودیت هر سازمانی باید توجیه عقلانی داشته باشد. هر سازمانی برای رفع نیازهای مشخصی ایجاد می‌شود و کلیه فعالیتها و فرایندهایش نیز برای تحقق این هدف، سازماندهی و جهت گیری می‌شود. بنابراین، معیار مطلوبیت انجام کارها با میزان تحقق اهداف مرتبط است. برای این که اهداف تحقق یابند، سازمان باید الگوهای رفتاری و برنامه‌های درازمدت طرح و تنظیم کند. یکی از وظایف اصلی مدیران ارشد، انتخاب استراتژی و طرح و اجرای برنامه‌های استراتژیک برای سازمان است. در این مطلب برای درک بهتر شما از نرم افزار مدیریت استراتژیک، نخست مفهوم مدیریت استراتژیک و سپس استقرار این نظام را تبیین می‌نماییم.

مطالعه بیشتر: راههای تعیین شاخص‌های استراتژیک

مدیریت استراتژیک چیست

مدیریت استراتژیک چیست

پیش از آنکه برای شما تبیین سازیم که مدیریت استراتژیک چیست باید بگوییم که خود لغت استراتژی به چه معناست. استراتژی (از لغت یونانی استرتگوس) در مفهوم اصلی آن، یک اصطلاح نظامی برای توصیف هنر فرماندهان نظامی می‌باشد. از این منظر استراتژی به نقشه فرماندهان جهت چیدمان و مانور نظامی با هدف شکست ارتش دشمن اطلاق می‌گردد.

یک استراتژی خوب باید در ابتدا طراحی و سپس اجرا و ارزیابی گردد. مدیریت استراتژیک نیز به معنی فرایند، طرح، اجرا و کنترل استراتژی جهت تحقق اهداف سازمان می‌باشد. باید توجه داشته باشید که این مفهوم به عنوان وظیفه بسیار مهم مدیران ارشد سازمان شناخته می‌شود. دیوید مدیریت استراتژی را این گونه تعریف کرده است که آن عبارت است از هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف اساسی موردنظر.

تحقق اهدافی که سازمان در استقرار نظام مدیریت استراتژیک به دنبال آن است، تا حد بسیار زیادی وابسته به انتخاب نرم افزار مناسب و منعطف است که به کمک آن بتواند هر یک از فرایندهای اصلی و فرعی این سیستم را مکانیزه نماید.

مطالعه بیشتر: راهنمای مقدماتی تدوین برنامه استراتژیک 

 

استقرار نظام مدیریت استراتژیک

نظام مدیریت استراتژیک

آشنایی با نحوه استقرار نظام مدیریت استراتژیک در بحث نرم افزار مربوط به آن اهمیت می‌یابد. مراحل استقرار این نظام بدین شرح می‌باشد:

فاز اول) شناخت سازمان و سازمان دهی تیم پروژه

در اولین فاز از استقرار این نظام، یعنی شناخت سازمان و سازمان دهی تیم پروژه، که یکی از مباحث مهم در بحث راه اندازی نرم افزار مدیریت استراتژیک نیز می‌باشد مراحلی چون شناخت وضعیت موجود، شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد سازمان و همچنین تشکیل کمیته راهبری برنامه ریزی استراتژیک، در دستور کار قرار می‌گیرد.

مطالعه بیشتر: مدیریت عملکرد سازمانی چیست ؟

فاز دوم) طراحی مدل مدیریت استراتژیک

یکی از اشتباهات متداول در استقرار نظام مدیریت استراتژیک سازمان‌ها انتخاب و استفاده مستقیم از مدل‌های تجویزی متداول می‌باشد. تجارب تیم مشاوره یسنا پارس گواه این است که می‌بایست قبل از انتخاب مدل، نیازها و اولویت‌های مدیران سازمان و شرایط محیطی حاکم به دوره زمانی تدوین این نظام مورد توجه قرار گیرد تا مدل انتخابی یا مدل طراحی شده حداکثر انطباق با شرایط سازمان داشته باشد. این فاز استقرار نظام مدیریت استراتژیک، که طراحی مدل استراتژیک نام دارد، مرحله‌ای حیاتی در راستای راه اندازی نرم افزار مدیریت استراتژیک می‌باشد.

فاز سوم) تدوین برنامه استراتژیک

اقدامات برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل بومی مدیریت استراتژیک تدوین شده و افق زمانی برنامه با همکاری تیم مشاور و کمیته راهبری پروژه در این فاز انجام می‌شود. کلیدی‌ترین وجه این فاز مشارکت مدیران ارشد در مراحل تدوین برنامه استراتژیک و اعمال نقطه نظرات آنها می‌باشد. در این فاز از استقرار نظام مدیریت عملکرد استراتژیک، تدوین برنامه استراتژیک، انجام می‌شود.

فاز چهارم) جاری سازی استراتژی‌های تدوین شده

جاری سازی استراتژی‌های تدوین شده، فرایندی پویا، تکرار شونده و پیچیده است که با هدف تحقق اهداف استراتژیک و تبدیل برنامه‌های استراتژیک به واقعیت‌های ملموس، انجام می‌گیرد. فرایندی که متأثر از مجموعه تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان است.

این الگوهای تصمیم گیری هستند که در مرکز فرایندهای موفق استراتژی قرار دارند، نه فهرست کردن کارهای ضروری که بطور معمول و روتین انجام می‌شود. بنابراین می‌بایست برای بهبود سرعت و دقت اجرا، انرژی سازمان را به جای درخواست از افراد برای ساختن برنامه‌های عملیاتی، روی کمک به آنها برای گرفتن تصمیماتی بهتر متمرکز کرد. از این رو برخورداری از الگویی مناسب جهت جاری سازی استراتژی که با رویکردی جامع و هدایت گر، مدیران سازمان را در راستای پیاده سازی صحیح استراتژی‌ها یاری رساند، امری ضروری است.

استقرار نظام مدیریت استراتژیک

در فاز چهارم استقرار این نظام، پس از تدوین نقشه راه اجرای استراتژی ها، سازماندهی و آموزش عوامل اجرایی و نظارتی انجام شده و سپس در بستر نرم افزار مدیریت استراتژیک پایش وضعیت اجرای برنامه‌های عملیاتی و اندازه گیری شاخص‌های استراتژیک در انطباق با اهداف پیش بینی شده در مقاطع زمانی تعیین شده انجام شده و بر اساس نتایج پایش و ارزیابی انجام شده تغییرات استراتژیها، سیاست ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها اعمال می‌گردند. و در نهایت فرایند استقرار نظام مدیریت استراتژیک سازمان که موضوع اصلی در بحث راه اندازی نرم افزار آن است، بطور کامل صورت می‌پذیرد.

مطالعه بیشتر: مدیریت عملکرد کارکنان به چه معناست ؟

نرم افزار مدیریت استراتژیک

نرم افزار مدیریت استراتژیک

نرم افزار مدیریت استراتژیک در واقع حلقه اتصالی است که موجبات پیوند داشبورد مدیریتی و مدیریت استراتژیک را، برقرار می‌سازد. این نرم افزار با تنظیم افق زمانی برنامه استراتژیک می‌تواند درخت اهداف سازمانی را تعریف نموده و کلیه برنامه‌های عملیاتی (پروژه ها) سازمان را به اهداف سازمانی ارتباط دهد. سپس هر یک از مجریان فعالیت‌های اجرایی می‌توانند پس از ورود به سامانه و بر اساس تنظیمات اعمال شده، فعالیت‌های قابل انجام خود را مشاهده نموده و وضعیت پیشرفت اجرای آن، گزارشات و مستندات اجرایی تهیه شده را در دوره‌های زمانی تعیین شده یا به طور مستمر ثبت نمایند.

هر یک از مجریان برنامه‌های عملیاتی (مدیران پروژه امکان مشاهده و یا ویرایش وضعیت پیشرفت برنامه (پروژه)، به ازای فعالیت‌هایی که بین مجریان فعالیت تقسیم شده را دارند و بر اساس تنظیم سطوح دسترسی به اطلاعات، قادر خواهند بود وضعیت پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی را در قالب گزارشات تحلیلی و تجمیعی حاوی جداول و نمودارهای گرافیکی دریافت نمایند.

گزارشات نرم افزار به صورت فایل با فرمت‌های xls،doc ، pdf قابل ذخیره سازی می‌باشند. با استقرار نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما بر اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمان بندی مقرر نظارت کامل شده و با دریافت اطلاعات برخط از سامانه، مشکلات، نواقص، محدودیت‌ها و نقاط قوت و ضعف برنامه‌های عملیاتی (پروژه ها) احصاء گردیده و راهکارهای بهبود اصلاحی، در زمان مناسب پیش بینی و اجرا می‌شود. در این صورت با کنترل کامل پروژه‌های سازمانی، از اتلاف منابع و زمان به طور چشمگیری پیشگیری خواهد شد.

مطالعه بیشتر: ضرورت استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
 

 

 

                                                           

کاربردها

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  ابزاری کاربردی جهت جاری‌سازی برنامه استراتژیک سازمان شما می‌باشد. در این نرم‌افزار به سادگی می‌توان وضعیت تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه استراتژیک را با پایش وضعیت برنامه‌های عملیاتی قابل انجام ذیل هر هدف برآورد نمود و در کوتاه‌ترین زمان، انحرافات عملکردی، زمانی، هزینه‌ای  و ... را شناسایی نمود. این نرم‌افزار محدود به ماهیت کسب و کار سازمان‌ها نیست و همچنین محدود به مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نمی‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید:

 • پایش و جاری‌سازی برنامه استراتژیک سازمان را با ارزیابی شاخص‌ها و سنجش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی با استفاده از مدل‌های علمی نظیر مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) و ... عملیاتی نمایید.
 • برنامه‌ریزی بودجه سازمان را بر اساس شناسایی هزینه‌های برنامه‌های عملیاتی انجام دهید.
 • میزان تحقق هریک از اهداف سازمان را بر اساس پیشرفت برنامه‌های عملیاتی ذیل آن برآورد نمایید.
 • میزان انحراف زمانی فعالیت‌های قابل انجام هر یک از برنامه‌های عملیاتی را نسبت به زمان شروع و پایان پیش‌بینی شده، محاسبه نمایید.
 •  میزان انحراف بودجه برنامه‌های عملیاتی را با توجه به هزینه‌های انجام شده در هر برنامه در سرفصل‌های تعیین شده تعیین نمایید.
 • سوابق مستندات و گزارشات پروژه‌ها را نگهداری و به سادگی به آن دسترسی داشته باشید.
 • به عملکرد مدیران پروژه‌ها، ناظرین و مجریان فعالیت‌ها در اجرای برنامه‌های عملیاتی نظارت داشته باشید.

                                                            
 

شیوه کارکرد

در نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما، پس از تنظیم افق زمانی برنامه استراتژیک می‌توانید درخت اهداف سازمانی را تعریف نموده، و در مرحله بعد کلیه برنامه‌های عملیاتی (پروژه‌ها) سازمان‌تان را به اهداف برنامه‌ی استراتژیک مربوطه ارتباط دهید. سپس هر یک از مجریان فعالیت‌های اجرایی می‌توانند پس از ورود به سامانه و بر اساس تنظیمات اعمال شده، فعالیت‌های قابل انجام خود را مشاهده نموده و وضعیت پیشرفت اجرای آن، گزارشات و مستندات اجرایی تهیه شده را در دوره‌های زمانی تعیین شده یا به طور مستمر ثبت نمایند.

شما می‌توانید به ازای فعالیت‌های ذیل هر برنامه عملیاتی، زمان شروع و پایان واقعی، درصد پیشرف اجرا، هزینه‌های انجام شده، مستندات و اطلاعات مربوط به اجرا را در نرم‌افزار ثبت نمایید تا امکان بررسی درصد پیشرفت برنامه‌ها و کیفیت اجرای فعالیت‌ها، میزان انحراف زمانی و مالی، میزان تحقق اهداف مرتبط با برنامه‌ها و ... توسط مدیران از طریق محیط گزارشات نرم‌افزار فراهم گردد.

دیاگرام عملیات نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما مطابق شکل ذیل می‌باشد:

مدیریت استراتژیک

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که شما می‌توانید در بخش قابلیت‌ها با آن آشنا شوید. 

                                               

قابلیت‌ها

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما  دارای قابلیت‌های متعددی می‌باشد که با توجه به نیاز سازمان‌ها به صورت نسخه پایه و نسخه پیشرفته  عرضه شده است.  به نحوی که می‌توانید با صرف کمترین زمان تمامی توقعات و نیازهای خود را در هر لحظه جهت پایش و نظارت بر برنامه استراتژیک سازمان‌تان پوشش دهید. قابلیت‌های کلیدی هر یک از نسخه‌ها مطابق جدول ذیل است:

توضیح:

نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما با نرم‌افزار مدیریت عملکرد سازمانی تسما به صورت یکپارچه قابل بهره‌برداری است. در این صورت مشتریان قادر خواهند بود تا به طور هم‌زمان وضعیت جاری‌سازی استراتژیک سازمان خود را با ارزیابی‌ها و امور نظارتی پیش‌بینی انجام داده و به طور دقیق‌تر علل عدم تحقق اهداف را بررسی و مشکلات و موانع مربوطه را شناسایی نمایند.

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار مدیریت استراتژیک تسما

نسخه پایه

نسخه پیشرفته

تعریف درخت اهداف سازمانی(اهداف کلان/ اهداف خرد و ...)

*

*

تعیین وزن(درجه اهمیت) اهداف نسبت به یکدیگر

*

*

تخصیص یک یا چند برنامه عملیاتی/ پروژه به هر هدف

*

*

تعریف فعالیت‌های اجرایی ذیل هر برنامه عملیاتی/ پروژه با

امکان فازبندی در چند سطح با تعریف زیر فعالیت‌ها

*

*

تعریف برنامه زمان‌بندی هر برنامه عملیاتی/ پروژه

*

*

تعریف روابط پیش نیازی و وزن فعالیت‌ها به ازای هر برنامه عملیاتی/پروژه

*

*

ایجاد میز کار به ازای مدیران پروژه و مجریان فعالیت‌ها

*

*

دریافت گزارش تحقق اهداف سازمانی/ اهداف استراتژیک

*

*

دریافت گزارش وضعیت پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی/ پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش انحراف زمانی برنامه‌های عملیاتی/پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش عملکرد مدیران پروژه‌ها

*

*

دریافت گزارش عملکرد مجریان فعالیت‌ها

*

*

تعریف سرفصل بودجه هر برنامه عملیاتی/ پروژه به طور مستقل

-

*

تعریف شاخص‌های ارزیابی نتایج هر برنامه عملیاتی و استانداردهای تحقق آن

-

*

دریافت گزارش انحراف زمانی برنامه‌های عملیاتی/ پروژه‌ها

-

*

دریافت گزارش وضعیت شاخص‌های ذیل برنامه‌های عملیاتی

-

*

 

                                       

شیوه‌های خرید

ما در شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس جهت سهولت در بهره‌مندی از نرم‌افزار مدیریت استراتژیک تسما حالت‌های مختلف برای خرید شما در نظر گرفته‌ایم که عبارتند از:

خرید نسخه نرم‌افزار:

در این حالت شما با خرید نرم‌افزار می‌توانید با نصب آن بر روی سرور فیزیکی یا مجازی بهره‌برداری نا محدود از نرم‌افزار داشته باشید. از مزایای خرید نسخه ماژول می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • امکان استفاده از سرور اختصاصی سازمان
 • بهره‌مندی از پشتیبانی یک ساله رایگان
 • امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران

خرید نرم‌افزار به صورت بهره‌برداری زمانی:

در این حالت بهره‌برداری از نرم‌افزار بر روی سرور استیجاری یا سرویس ابری و در بازه زمانی مشخص و با تعداد کاربران معین امکان‌پذیر می‌باشد. از مزایای بهره‌برداری زمانی از نرم‌افزار می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • مبلغ سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز سازمان
 • مبلغ کمتر از شیوه خرید نسخه نرم‌افزار (کمتر از 20 درصد حالت خرید نسخه نرم‌افزار)
 • عدم نیاز به تهیه سرور و صرفه‌جویی در هزینه‌های راه‌اندازی و پشتیبانی سرور
 • راه‌اندازی سریع‌تر نرم‌افزار
 • پشتیبانی رایگان در طول مدت بهره‌برداری از نرم‌افزار

                                       

فرم درخواست

در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات تیم مشاوره یسنا پارس در استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان لطفاً با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن از طریق فرم ذیل، درخواست خود را ثبت نموده تا متعاقب آن کارشناسان ما پیشنهاد شرکت را متناسب با نیاز شما تهیه و ارسال نمایند.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست تدوین و استانداردسازی شاخص­های ارزیابی


زمان پیشنهادی جلسه معرفی نرم‌افزار

کاتالوگ محصول

با کلیک کردن روی دکمه زیر کاتالوگ این محصول را دانلود نمائید.

 

دانلود کاتالوگ مدیریت استراتژیک


مطالب مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه ما

اگر می‌خواهید از آخرین مقالات و اخبار شرکت یسناپارس باخبر شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمائید و عضویت در خبرنامه را کلیک نمائید.

عضویت
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات